Zapytania ofertowe. Kliknij ikonkę aby zobaczyć.

link opis
Koparka LIEBHERR. Dodano: 03.11.2008 r.
Budowa hali magazynowej. Dodano: 05.01.2009 r.
Samochód używany. Dodano: 22.06.2009 r.
Koparka ZEPPELIN. Dodano: 01.12.2009 r.
Instalacja igłofiltrowa. Dodano: 18.01.2010 r.
Koparko-ładowarka JCB. Dodano: 25.02.2010 r.
Utwardzenie placu. Dodano: 01.03.2010 r.
Minikoparka. Dodano: 08.10.2013 r.

Firma korzysta z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013. Umowa UDA-RPPK.01.01.00-18-295/13-00 z dnia 1.10.2014 r.