Firma posiada rozbudowane zaplecze techniczne. W jego skład wchodzą wysokiej jakości maszyny oraz urządzenia budowlane.
Firma korzysta z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013. Umowa UDA-RPPK.01.01.00-18-295/13-00 z dnia 1.10.2014 r.