INWESTOR NAZWA ZADANIA
ROK 2008
Urząd Miejski w Lubaczowie Odbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta Lubaczowa.
zobacz zdjęcie
Powiat Lubaczowski Przebudowa internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla potrzeb likwidacji barier architektonicznych.
Zespół Szkół im. J.Kustronia w Lubaczowie; Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie Wymiana sieci wodociągowej na terenie Zespołu Placówek.
Urząd Miejski w Lubaczowie Budowa kanalizacji miasta w ramach aglomeracji Lubaczów – os. Mazury II, ul. Partyzantów, os. Przemysłowa II – etap I.
Dom Dziecka Nowa Grobla Montaż oczyszczalni ścieków z wykonaniem rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych.
zobacz zdjęcie
ROK 2007
Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wykonanie kanalizacji deszczowej z elementami rowu krytego na odcinku Lubaczów-Opaka.
Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra Kanalizacja sanitarna w m. Mokrzyca i Załuże.
Powiat Lubaczowski Prace instalacyjno-budowlane przy kotłowni gazowej dla środowiskowego Domu Samopomocy z montażem kanałów cieplnych.
ConTeyor Polska Sp. z o.o. Ogrzewanie nadmuchowe i wentylacja mechaniczna hali produkcyjnej w Lubaczowie.
Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie Remont budynku SOSW z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Urząd Miasta Lubaczów Kanalizacja deszczowa ma os. Przemysłowa.
POZOSTAŁE LATA
Szkoła Podstawowa Nr 1 Lubaczów Wentylacja budynków szkoły.
Urząd Gminy Lubaczów Gazyfikacja miejscowości Basznia Dolna, Załuże, Mokrzyca, Tymce, Borowa Góra, Antonimi, os. Futory, os. Mazury.
Urząd Gminy i Miasta Oleszyce Gazyfikacja miejscowości Sucha Wola, Futory.
Urząd Gminy Wielkie Oczy Gazyfikacja miejscowości Barycz, Starzawa, Stubienko.
Urząd Gminy i Miasta Cieszynów Gazyfikacja miejscowosci Nowy Lubliniec – PGR.
Gminny Ośrodek Kultury Lubaczów Kotłownia olejowa z modernizacją instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 1 Lubaczów Wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły.
Bank Spółdzielczy Lubaczów Instalacja centralnego ogrzewania.
Gimnazjum Publiczne Wólka Krowicka Kotłownia gazowa z instalacją c.o.
Powiatowy Zarząd Dróg Lubaczów Kotłownia gazowa, instalacja c.o.
Karpacka Spółka Gazownictwa Jarosław Gazociąg Młodów-Szpital Lubaczów, montaż stacji redukcyjno-pomiarowej. Przyłącze gazowe na terenie R.G Lubaczów. Przebudowa sieci gazowej w miejscowości Ostrów.
Gmina Stary Dzików Instalacja gazowa - Remiza strażacka, Cewków.
Gmina Wiejska Lubaczów Gazyfikacja miejscowości Wólka Krowiska, Bałaje. Kanalizacja sanitarna - Młodów Górka.
Urząd Gminy i Miasta Cieszanów Ujęcie wody Polanka Horyniecka. zobacz zdjęcie
Wodociągi na terenie Gminy. Kanalizacja deszczowa – Cieszanów osiedle A.K. Instalacje wod-kan, gaz, co - budynek wielorodzinny Nowy Lubliniec.
Dom Pomocy Społ. Ruda Różaniecka Instalacje wod-kan, c.o. i elektryczna.
Zespół Szkół w Lubaczowie Kanały cieplne c.o. i c.w.u.
Z.P.O.W. i R. Lubaczów Kanały cieplne c.o. i c.w.u. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.
Remont sanitariatów i umywalni. zobacz zdjęcie
Zespół Szkół Oleszyce Kotłownia gazowa i węglowa z wymianą instalacji c.o.
Urząd Gminy Rokietnica Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia.
Dom Pomocy Społecznej Wielkie Oczy Remont pomieszczeń budynku DPS.

Firma korzysta z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013. Umowa UDA-RPPK.01.01.00-18-295/13-00 z dnia 1.10.2014 r.