Zakład Instalacyjny Szyk prowadzi działalność od 04 listopada 1988 roku. Od początku istnienia właścicielem firmy jest Jan Szyk.

W tym czasie z jednoosobowej firmy zakład przekształcił się w komórkę gotową podjąć wyzwanie realizacji poważnych inwestycji. Do podstawowego zakresu działalności firmy należy wykonawstwo robót instalacyjno-budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym i publicznym oraz inżynieryjnych związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych. Wykonujemy ponadto usługi w zakresie zmechanizowanych robót ziemnych.

Firma zatrudnia dobrze przeszkoloną kadrę pracowniczą oraz posiada dobrej jakości sprzęt, własną bazę. Wszystkie te czynniki wpływają na jakość świadczonych usług. Jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym partnerem przy realizacji wszelkiego typu inwestycji, czego dowodem są referencje Inwestorów instytucjonalnych.

Co charakteryzuje naszą Firmę:
  • wysoka jakość wykonywanych prac,
  • duża dyspozycyjność,
  • elastyczność przy realizacji zleceń,
  • terminowość postawionych zadań.

Firma korzysta z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013. Umowa UDA-RPPK.01.01.00-18-295/13-00 z dnia 1.10.2014 r.