Firma oferuje prace w nowo- budowanych jak i istniejących obiektach (remonty, modernizacje)
w zakresie wykonawstwa
i projektowania robót inżynieryjno-budowlanych.

Świadczymy usługi w dziedzinie:
 • instalacji i sieci:
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • gazowych,
  • cieplnych,
 • przyłączy:
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • gazowych,
 • kolektorów słonecznych
 • instalacji centralnego odkurzania,
 • łazienek "bez barier",
 • ujęć wody, zobacz
 • przydomowych oczyszczalni ścieków, zobacz
 • sprawdzenia szczelności instalacji gazowych,
 • wentylacji,
 • przewiertów pod przeszkodami,
 • drenażu (izolacji fundamentów),
 • ogólnobudowlanej, 1 | 2
 • prac ziemnych minikoparką, koparko-ładowarką
  i koparką,
  zobacz
 • kotłowni gazowych, węglowych, olejowych. zobacz

Firma korzysta z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013. Umowa UDA-RPPK.01.01.00-18-295/13-00 z dnia 1.10.2014 r.